2014 sügis

Klõpsatused augustikuu Pärnu Taimelaadalt.
Fotod: Piret Kukk