Pärnu Taimelaada osavõtutingimused September 2019

1. Pärnu Taimelaada korraldaja on MTÜ Pärnu Aiaklubi, reg.nr.80304567, Riia mnt.60a-2, Pärnu 80020;
2. Pärnu Taimelaat toimub Vallikääru Aasal Pärnu linnas.
Reedel 13.september  kell 9.00-19.00, laupäeval 14.september kell 9.00-15.00;
3. Laadal kaubeldakse alljärgnevate toodete ja teenustega: puu- ja köögiviljakasvatus, maitsetaimed koduaias, iluaiandus – hekid, murud, lilled ja dekoratiivtaimed, lilleseaded, seemned, sibulad ja istikud, lõike -ja potililled, istutustarvikud, mahepõllundus, muld, turvas, muru, taimekaitsevahendid ja väetised, kompostimine, aiasaaduste töötlemine ja säilitamine, aiatööriistad ja –masinad, pakke- ja kattematerjalid, kasvuhooned, aiamööbel, -valgustid, -keraamika, punutised, ravimtaimed ja loodustooted, mesindussaadused, aiandusalane teadus- ja koolitustegevus, käsitöö, toitlustus;
4. Korraldaja jätab endale õiguse kauplejaid valida;
5. Kauplejatel on keelatud paigaldada kaupa broneeritud müügiplatsist väljapoole;
6. Osalejatele avatakse pääs platsile kaupade väljapanekuks 12.september alates kella 15.00-20.00.
Alates 20.00-06.00 tagab laadaterritooriumile sissepääsu turvatöötaja.
13.september on laadaala avatud kaupade väljapanekuks ajavahemikul kell 6.00-8.30 koos korraldajatega;
7. Laadakauplejal on kohustus eksponeerida oma kaupa mõlemal laadapäeval;
8. Laadakauplejatele väljastatakse vajalikud paberid laadale saabudes kauplejate väravas;
9. Iga kaupleja saab saabudes Pärnu Taimelaada rinnasildi, mis tagab vaba liikumise laada territooriumile;
10. Müügiplatsid peavad olema ülesseatud ja masinad pargitud hiljemalt 13.september kell 8.45;
11. Platsile pääsab autoga Ringi tn.44 ja Esplanaadi tn.42 ristmikult.
Värav ei ole avatud laada toimumise kellaaegadel;
12. Kauplejatel on võimalik lisatasu eest parkida auto laada territooriumile. Suurematele müügiplatsidele saab parkida auto ja järelkäru tasuta (vaata müügiplatside plaani);
13. Väljaspool laada territoorimi pargivad kauplejad omad masinad selleks eraldatud alale Sadama ja Lõuna tänaval;
14. Müügiplatsid, mis on kujundatud kaarjalt, tuleb müügitelk paigutada paralleelselt platsi külgjoontega, mitte paralleelselt platsi esijoonega!! Vaata müügiplatside plaanilt eksplikatsiooni;
15. PALUME KINNITADA OMA TELGID ÜLIHOOLIKALT, ARVESTADES TUULE VÕIMALUST! IGA MÜÜJA VASTUTAB OMA TELGI LENDUMINEMISEL TEKITATUD KAHJU EEST !!
16. Korraldajad ei vastuta vääramata jõu poolt tekitatud kahjustuste, samuti külastajate, teiste eksponentide ja nende töövõtjate poolt põhjustatud kahjustuste eest. Eksponent vastutab ise oma eksponaatide, materjalide ja seadmete kindlustamise eest;
17. Laada territoorium on piiratud ajutise piirdega ning laadavälisel kellaajal õhtust-hommikuni on mehitatud valve firmalt G4S;
18. Taimede kastmiseks on Vallikraavi äärde üles seatud kastmispump, kus saate täita oma kaasavõetud  kastekannusid;
19. Laada toimumise ajal on sõidukitega laada territooriumil liikumine keelatud!
Laada lõppedes avatakse kauplejate värav kell 15:00;
20. Laada lõppedes antakse korraldajatele üle puhas laadapind. Kogu laada jooksul kaupleja poolt tekkinud prügi toimetab kaupleja selle jooksvalt ettenähtud suuremahulisse konteinerisse Ringi ja Muru tn. nurgal;
21. Laadale registreerunud kaupleja võib ennast ja oma kaupa reklaamida meie FB Pärnu Taimelaada leheküljel;
22. Kaupleja võib Ringi ja Sadama tänava laada ajutise piirde külge paigaldada oma reklaamplakati max. suurusega h 150 cm x l 200cm;
23. Arveid hakatakse väljastama 08.07.2019.a. makstetähtajaga 20 kalendripäeva.
1) Augustis registreerunutele maksetähtaeg 10 kalendripäeva.
2) Septembris   registreerunutele maksetähtaeg 3 päeva ja platsi hinnale lisandub 5%.
24. Platsi broneering tühistatakse, kui arve maksetähtaeg on ületanud 7 kalendripäeva, septembris 1 päev pärast maksetähtaja ületamist;
25. Müügiplatsi tasu ei tagastata, kui broneering tühistatakse 20 kalendripäeva või varem enne laada toimumist.
26. Arve tasunud kaupleja lisatakse kodulehel rubriiki – KAUPLEJAD/VENDORS.
27. Juhul kui eksponent soovib lepingust loobuda, on ta kohustatud sellest kirjalikult teatama ürituse korraldajatele 14 päeva ette. Tellimusest loobumisel 14 kalendripäva või varem enne laata, tuleb eksponendil tasuda 100% osavõtutasust.
28. Kaupleja, kellele oli eelneval üritusel broneeritud koht ja väljastud arve, kuid jättis etteteatamata laadale tulemata ning arve tasumata, saab osaleda järgmisel laadal eelmise arve 100% tasumisel ja uue platsi 100% tasumisega vastavalt arve maksetähtajale;
29. Kaupleja, kes on varasematel aastatel rikkunud Pärnu Taimelaada osavõtutingimusi, saab järgmisele laadale registreerida vabade platside olemasolul 7 päeva ennem laada algust;
30. Kauplejad on kohustatud järgima Põllumajandusameti määrust  taimepassile kehtestatud nõuete kohta;
31. Kauplejad on kohustatud järgima Tarbijakaitseameti nõudeid laadal kauplemiseks.