NOTEIKUMI DALĪBAI PĒRNAVAS STĀDU GADATIRGŪ 2019. gada SEPTEMBRIS

1. Pērnavas Stādu gadatirgus organizētājs ir bezpeļņas organizācija “MTÜ Pärnu Aiaklubi”;
2. Pērnavas Stādu gadatirgus notiek Vallikääru pļavā, Pērnavas pilsētā.
Piektdien, 13.septembris plkst. 9.00-19.00, sestdien, 14.septembris 9.00-15.00;
3. Gadatirgū noritēs tirgošanās ar šādām precēm un pakalpojumiem: koku un dārzeņu audzēšana, garšvielas mājas dārzā, dekoratīvā dārzkopība – dzīvžogi, zālāji, ziedi un dekoratīvie augi, ziedu kompozīcijas, sēklas, sīpoli un stādi, grieztie ziedi un ziedi podiņos, stādīšanas piederumi, bioloģiskā lauksaimniecība, augsne, kūdra, zālājs, augu aizsardzības līdzekļi un mēslojumi, kompostēšana, dārza ražas apstrāde un uzglabāšana, dārza darbarīki un iekārtas, iepakošanas un pārsegšanas materiāli, siltumnīcas, dārza mēbeles, dārza apgaismojums, dārza keramika, dārza pinumi, ārstnieciskie augi un dabas produkti, medus produkti, ar dārzkopību saistīta zinātniskā un apmācību darbība, rokdarbi, ēdināšana;
4. Organizatori patur sev tiesības izvēlēties tirgotājus;
5. Tirgotājiem ir aizliegts novietot preci ārpus rezervētā pārdošanas laukuma;
6. Dalībniekiem ieeja uz laukumu preču izvietošanai tiks atvērta 12.septembris no plkst. 15.00-20.00.
No plkst. 20.00-06.00 ieeju gadatirgus teritorijā nodrošina apsardze. 13.septembris  gadatirgus zona preču izvietošanai ir atvērta no plkst. 6.00-8.30;
7. Tirgonim, kas piedalās gadatirgū, savu preci ir pienākums eksponēt abās gadatirgus dienās;
8. Gadatirgus tirgotājiem nepieciešamie dokumenti tiks izsniegti, ierodoties gadatirgū pie tirgotāju vārtiem;
9. Katrs tirgotājs, ierodoties saņems Pērnavas Stādu gadatirgus krūšu nozīmīti, kas nodrošina brīvu pārvietošanos pa gadatirgus teritoriju;
10. Tirdzniecības laukumiem ir jābūt sakārtotiem un mašīnām jābūt novietotām stāvvietā vēlākais
uz 13.septembris plkst. 8.45;
11. Pie laukuma var piekļūt ar automašīnu no Ringi un Esplanaadi ielu krustojuma. (GPS Esplanaadi 42). Vārti nav atvērti gadatirgus norises laikos;
12. Tirgotāji par papildu samaksu var novietot automašīnu gadatirgus teritorijā. Lielākos tirdzniecības laukumos automašīnu un piekabi var novietot stāvvietā bez maksas (apskatīt tirgošanās plānu);
13. Tirgotāji, kas ir novietojuši automašīnas ārpus gadatirgus teritorijas, novieto tās tam paredzētajā zonā;
14. Tirdzniecības laukumos, kas ir izvietoti lokveidā, tirdzniecības telts ir jānovieto paralēli laukuma sānu līnijai, nevis paralēli laukuma priekšējai līnijai!! Apskatiet eksplikāciju tirdzniecības laukumu plānā;
15. LŪDZAM SAVAS TELTIS NOSTIPRINĀT ĻOTI RŪPĪGI, RĒĶINOTIES AR VĒJA IESPĒJAMĪBU! KATRS TIRGOTĀJS IR ATBILDĪGS PAR SAVAS TELTS RADĪTAJIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VĒJA IZRAISĪTAS TELTS PACELŠANĀS UN AIZPŪŠANAS REZULTĀTĀ!
16. Organizatori nav atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kā arī par zaudējumiem, kurus izraisījuši apmeklētāji, citi eksponenti un viņu darbinieki. Eksponents pats ir atbildīgs par savu eksponātu, materiālu un iekārtu apdrošināšanu.
17. Gadatirgus teritorija ir ierobežota ar pagaidu norobežojumu, un ārpus gadatirgus norises laika no vakara līdz rītam atrodas G4S drošības sargu apsardzībā;
18. Stādu laistīšanai pie Vallikraavi ir uzstādīts laistīšanas sūknis, no kura varēsiet piepildīt savas līdzpaņemtās laistīšanas kanniņas;
19. Gadatirgus norises laikā pārvietošanās ar transportlīdzekļiem pa gadatirgus teritoriju ir aizliegta! Gadatirgum beidzoties, tirgotāju vārti tiek atvērti plkst. 15:00;
20. Gadatirgum beidzoties, organizatoram tiek nodota tīra tirgošanās laukuma vieta. Visa gadatirgus laikā tirgotāja radītos atkritumus pats tirgotājs tekoši nogādā tam paredzētajā lielajā konteinerā;
21. Uz gadatirgu reģistrējies tirgotājs var sevi un savu preci reklamēt mūsu FB Pärnu Taimelaat mājaslapā;
22. Tirgotāji var pie Ringi un Sadama ielas gadatirgus īslaicīgajiem norobežojumiem novietot savu reklāmas plakātu, kura maks. izmēri ir h 150 cm x l200cm;
23. Rēķinu izsūtīšana sāksies 08.07.2019., apmaksas termiņš 20 kalendārā diena.
1) Tiem, kas reģistrēsies augustā  , apmaksas termiņš būs 10 kalendārās dienas
.
2) Tiem, kas reģistrēsies septembrī, apmaksas termiņš būs 3 kalendārā diena, un pie laukuma cenas tiks pieskaitīti 5%.
24. Laukuma rezervācija tiks anulēta, ja rēķina apmaksas termiņš pārsniegs 7 kalendārās dienas, septembra mēnesī 1 dienu pēc apmaksas termiņa pārsniegšanas;
25. Samaksa par tirdzniecības laukumu netiek atgriezta, ja rezervācija tiek anulēta 20 kalendārās dienas pirms gadatirgus notikšanas dienas vai vēlāk.
26. Tirgotājs tiks reģistrēts mājaslapas rezervāciju ailē pēc rēķina apmaksas- KAUPLEJAD/VENDORS
27. Ja eksponents vēlas uzteikt līgumu, viņam ir pienākums par to rakstiski paziņot pasākuma organizētājam 14 dienas iepriekš. Atsakoties no pasūtījuma 14 kalendārās dienas pirms gadatirgus vai vēlāk, eksponentam ir jāmaksā 100% no dalības maksas.
28. Tirgotājs, kuram iepriekšējā pasākumā tika rezervēta vieta un izsniegts rēķins, taču kurš, iepriekš nepaziņojot, neieradās uz gadatirgu un rēķinu neapmaksāja, drīkst piedalīties nākamajā gadatirgū tikai 100% apmaksājot iepriekšējo rēķinu un 100% apmērā apmaksājot jauno laukumu atbilstoši rēķina apmaksas termiņam;
29. Tirgotājiem ir pienākums ievērot Lauksaimniecības dienesta regulu;
30. Tirgotājiem ir pienākums ievērot Patērētāju Aizsardzības dienesta prasības, lai tirgotos gadatirgū.